Instalace a údržba

Montáž naší produkce.

Za účelem montáže naší produkce, Vám doporučujeme využít služeb našich specialistů.

Listy mozaiky jsou ve formě čtverců o rozměrech 300x300mm. Díky ohebnému základu se mozaika hodí k Využití jak na rovném, tak i na geometricky složitějším povrchu, jako jsou arky, kolony, sprchové vaničky, vířivky atd.

Jelikož je osnovou naší mozaiky síťka, můžete jí lehce upravovat pomocí nůžek, nebo nože. To Vám umožní utvářet individuální dekorační elementy.

Při instalaci skleněných výrobků je důležité mít na paměti:

 1. U všech typů obkladových materiálů musí být základ čistý (bez prachu), absolutně suchý, hladký a stejnorodý. Na nerovném povrchu bude pokládka mozaiky složitější.
 2. Za účelem zachování vlastností barev, doporučujeme pokládat skleněné výrobky na bílé podklady. Prosvícení podkladů je u naší produkce vyloučené.
 3. Instalace musí probíhat s minimálním tlakem na mozaiku.
 4. Lepidlo by nemělo vystupovat ze švů. Jestliže lepidlo vystupuje, tak to znamená, že použitá špachtle má velké zoubky, nebo je povrch nerovný.
 5. Teplota při instalaci mozaiky by se měla pohybovat v rozmezích od +5 do +30°С.
 6. Před začátkem prací ve studeném prostředí, je nutné aby byla produkce pokojové teploty.

Jaké lepidlo použít při instalaci.

Naše produkce je vyrobená s použitím lakových barev od Italského výrobce.

Doporučujeme použití lepidel neobsahujících acetáty, ředidla a jiných chemicky aktivních sloučenin. Nesmí se užívat lepidla určená pro těžké obkladové materiály jako jsou lepidla určená pro: keramické dlaždice velkého formátu, keramogranitu, mramorové dlažby, kamene, mramoru atd.

Námi doporučované lepidlové směsi jsou výhodné díky své ekologičnosti a malé ceně.

Při použití ve venkovním prostředí, vyžadují některé lepidlové směsi v různých dodatečných příměsích. Před samotnou aplikací lepidlové směsi, je nutné se obeznámit s instrukcemi od dodavatele týkajících se aplikace této směsi.

Podrobná informace týkající se aplikace lepidlových směsí zde.

Předběžné označení listů před pokládkou.

Mozaika se musí skladovat v suché a čisté místnost. Krabice musí být zavřené, aby se zamezilo pronikání prachu.

Označení začíná na podlaze pomocí pokládky listů mozaiky, která se dále musí pokládat na stěny. Obvykle se mozaika pokládá čtverci 3×3 listy. Při tom je nutné počítat se švy mezi listy mozaiky, které činí 2,5mm. Naměřené výsledky se nanáší na stěnu, a dále se kreslí vertikální a horizontální linie, které označují začátek pokládky. Linie označující začátek pokládky, je nutné nanášet pečlivě, jelikož ovlivňují konečný výsledek.

Technologie pokládky mozaiky.

 1. Povrch na který budeme pokládat, musí být nejprve zpracován směsí s hlubokým průnikem. Zaprvé se jedná o vysokou přilnavost materiálu, zadruhé o zpevnění povrchové vrstvy základu. Primer se nanáší speciálním štětcem určeným pro práci na velkých površích. Sloučenina se musí roztírat tak dlouho, než vznikne bíla pěna. Ve vlhkých zónách, kde se nachází sprcha, vana či umyvadlo, se doporučuje nejprve provést hydroizolace. Při obkládce bazénu, nezapomeňte nejdříve nanést hydroizolační vrstvu s nutností montáže výstužného pletiva.
 2. Nanesení lepidla. Pro nanesení lepidla budete potřebovat štěteček s rozměry zubů 2-4mm. Pomocí tohoto instrumentu se lepidlo nanáší rovnoměrnou vrstvou, což umožňuje imitovat ideálně rovný povrch mozaiky a přitom ji nezakřivit. Nenanášejte lepidlo na příliš velký povrch, lepidlo časem zasychá, může se utvořit film a ztrácejí se adhezní vlastnosti.
 3. Lepení. Ve srovnání s jinými obkladovými materiály – sklo prakticky nemění své vlastnosti při zahřívání či ochlazování. Avšak nedoporučujeme pokládku bez švů. Mozaika se lepí síťkou směrem ke stěně. Mezi listy se švy vyrovnávají křížky s rozměry 2,5mm. Minimální odstupy mezi jinými skleněnými výrobky činí 1,5 mm, a švy s jinými obkladovými materiály, například keramickými dlaždicemi – minimálně 2mm.
 4. Vyrovnávání mozaiky. Nesmíte vtlačovat rukama mozaikové dlaždice směrem k lepidlu – takovým způsobem nedosáhnete rovné linie. Pro tyto účely dobře poslouží zednické hladíko s měkkým podkladem – pomocí něho je možné přitlačit dlaždici směrem ke stěně. Jen s jeho pomocí, nebo jiného rovného nástroje (nekovového), je možné dosáhnout ideálně rovného povrchu obkladu.
 5. Čištění mozaiky. Tuto operaci je nutno provádět, dokud lepidlo nezaschlo. Až lepidlo zaschne, za účelem čištění švů od lepidla, lze využít malou kovovou špachtli. Jestliže vyberete správné hladítko, zpravidla žádné zbytky lepidla nezůstávájí.
 6. Zálivka švů. K zálivce by se mělo přistupovat až po úplném zaschnutí lepidla. Je k tomu zapotřebí gumová špachtle o šířce 15-20cm, pomocí něj lze rychle zaplnit švy zálivkou. Najednou by se mělo pracovat na ploše o velikosti 2 metry čtvereční. Zbytky se očišťují směrem po diagonále pomocí hladítka. Při očišťování není třeba použití síly. Poté co se švy zaplní, můžete zbytky materiálu odstranit pomocí vlhké houbičky. Čistěte pomocí diagonálních pohybů, bez působení tlaku na dlažbu. Pokud jste obkládali bazén, do jeho napouštění musí uplynout aspoň 2 týdny.

Doporučené zálivky:

– Cementové zálivky.

– Bezbarvá s přídavkem epoxidu. V tomto složení se zálivka dobře hodí do vlažných místností, a hlavně zaručuje hermetičnost dlaždicových švů.

Dobře si přečtěte instrukci, pokud používáte zálivku s polymerovým, nebo epoxidovým základem. Práce s těmito směsmi se liší od tradičních směsí s cementovým základem.

Ve většině případů se používá zálivka bílé barvy. Avšak jiné použitím jiných barev, např. černé, můžeme dosáhnout také dobrých výsledků. Bezbarvá zálivka nabývá odstínů stejné barvy, jakou má skleněný výrobek. Pro dosažení lepší estetičnosti, doporučujeme nezaplňovat švy až do vrchní části skleněného výrobku. Doporučený úroveň zaplnění zálivkou je cca 1 mm do horní části výrobku. Pro tyto účely Vám doporučujeme využít gumovou špachtli potřebné velikosti, nebo kus drátu, kterým budete moci lehce odstranit zbytky zálivky ze švů.

Péče.

Péče o naše výrobky ze skla je velice snadná, pro tyto účely není potřeba speciálních drahých přípravků. Nesmí se používat přístavky, v jejichž složení se vyskytuje kyselina fosforečná, kyselina  fluorovodíková, kyselina octová, olej, vosk atd.

 

Doprava zboží po České Republike je zcela zdarma!

Dáme také montážní lepidlo jako dárek.