Ceresit CM 11 COMFORT

Poměr míchání: 1,1 l vody na 5 kg
Teplota zpracování: od +5 °C do +25 °C
Doba úvodního zrání: cca 5 min.
Doba zpracování: do 2 hod. (90 min.)
Otevřená doba: přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 po dobu min. 20 min.
Sesouvání: ≤ 0,5 mm
Spárování po: 48 hod.
Přídržnost
— počáteční: ≥ 0,5 N/mm2
— po ponoření do vody: ≥ 0,5 N/mm2
— po tepelném zatížení: ≥ 0,5 N/mm2
— po mrazících cyklech: ≥ 0,5 N/mm2
Odolnost proti teplotě: od –30 °C do +70 °C

enkovrstvé lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažby na stabilních podkladech

Vlastnosti:

— voděodolné

— mrazuvzdorné

— stabilní na svislých plochách

— pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Lepidlo Ceresit CM 11 je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene nenáchylného na probarvení na stabilních a stálých podkladech, jako jsou: beton, cementové potěry, cementové i vápenno-cementové omítky. Je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Výrobek splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 12004:2008 třídy C1T a je v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Doplňující informace:

Technicky list

Bezpečnostní list

Tabulky použití

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Doprava zboží po České Republike je zcela zdarma!

Dáme také montážní lepidlo jako dárek.