Záruční podmínky

Všechno zboží zakoupené v internetovém obchodě «mozaik.cz» mají oficiální záruku od výrobce.

Díky moderní výrobní technologii a použití vysoce kvalitních materiálů, nabízíme záruku 60 měsíců na celý sortiment od data obdržení zboží.

5 let- to je nominální doba záruky, kterou nabízí výrobce. Pokud se budete řídit doporučením obsaženým v Pravidlech montáže a údržby, naše produkce Vám bude dělat radost dlouhá desetiletí bez ztráty své počáteční kvality. Toto tvrdíme s jistotou, jelikož při výrobě používáme materiály vysoké kvality, s dlouhou záruční dobou garantovanou dodavateli, například:

  • sklo – nemá záruční dobu;
  • barvy, které používáme mají záruční dobu 49 let.

Záruka po dobu 60 měsíců ode dne koupě (dodání) zboží bude poskytnuta:

  • při splnění podmínek uvedených v Pravidlech montáže a údržby zboží;
  • při používání výrobků v souladu s charakteristikami zboží uvedenými výrobcem;
  • pokud na zboží nebudou nalezeny jekékoliv defekty způsobené fyzickým či chemickým poškozením;
  • pokud zboží nebude poškozené jako důsledek nečekaných událostí (např. přírodní katastorfy, požár atd.);
  • kupujícímu, který předloží doklad potvrzující koupi zboží.

Záruka nebude poskytnuta kvůli poškozením vzniklým v důsledku neprofesionální montáže výrobků, která byla provedena v rozporu s pravidly montáže a údržby. Avšak má spotřebitel právo na odvolání a opětovné posouzení stavu výrobku, toto právo nezávisí na výše uvedených pravidlech.

Dané záruční podmínky interetového obchodu jsou součástí VOP, které se nacházejí na stránkách obchodu v oddíle Obchodní podmínky.

Doprava zboží po České Republike je zcela zdarma!

Dáme také montážní lepidlo jako dárek.